Stockholm

Candyking Holding söker en driven Senior Group Accountant, Stockholm

Som Senior Group Accountant ansvarar du för konsolidering av Candyking Group. Det innebär även att du har huvudansvar för att  gällande redovisningsregler/IFRS standards och lagar efterlevs inom koncernen samt att i din roll stödja och utbilda dotterbolagen i redovisnings- rapporteringsfrågor. Du har huvudansvar för upprättande av koncernens årsredovisning samt kommer att vara delaktig i framtagande av kvartalsrapporter, material till styrelsen samt rapportering av information från dotterbolagen. Till ditt ansvar hör även att agera systemförvaltare för konsolideringssystemet Cognos Controller. Du rapporterar till Finance Director och tjänsten är placerad i Solna.

Referensnummer

CANDYBC14

Sista ansökningsdag

2014-10-19

Redovisningsekonom till Garden Growth Industries, Stockholm

Är du en erfaren redovisningsekonom som söker en bred och kvalificerad roll på ett snabbfotat bolag i centrala Stockholm då är vi intresserad av dig! Vi söker en person som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen och bidra med engagemang och kunskap till ett internationellt bolag i förändring.

Referensnummer

GARRED14

Sista ansökningsdag

2014-10-15

Redovisningschef till Allianceplus, Stockholm

Till Allianceplus, ett snabbväxande företag inom företagsservice,söker vi en driven och kompetent redovisningschef med stort engagemang. Företaget är under stark tillväxt och erbjuder ett spännande och varierande arbete. Verksamheten kännetecknas av entreprenörsanda och ger dig stor möjlighet att vara med och utvecklas i din roll.  Som redovisningschef är du ansvarig för hela processen inom bokföring, redovisning och bokslut samt för den legala redovisningen. I rollen som redovisningschef rapporterar du till CFO.

Referensnummer

xyz

Business Controller to NCC Housing

The NCC Housing Business Area (BA) is expanding quickly and as a consequence the need for business control and support to the organization is growing. We therefore seek to expand our current team at NCC Housing Finance & Business Control with an experienced Business Controller. This role will be a member of the Controlling Team, currently consisting of four people, and will report to the BA Senior Vice President Business Control.

Referensnummer

NCCHOC14

Sista ansökningsdag

2014-10-20

Anställningsform

Heltid

Slutkundsnamns

NCC Holding

Projektutvecklingscontroller till NCC Boende

Till NCC Boende söker vi en projektutvecklingscontroller som ska vara ansvarig för regionens  projektutvecklingsportfölj och hantera denna på ett effektivt och lönsamt sätt. Som medarbetare på NCC kommer du att få arbeta i en miljö som inspirerar och hela tiden utvecklas med samtiden. NCC är lyhörda och fångar upp dina önskemål och personliga utvecklingsplaner, samtidigt som du får vara delaktig i att bygga framtidens samhällen. I rollen som Controller ingår du i en grupp om ytterligare 5 personer och du rapporterar till controllerchef. I din roll kommer du utgå från våra trevliga lokaler i Solna. 

Referensnummer

NCCPC14

B&B TOOLS söker en erfaren koncernekonom

Till en ny funktion inom den centrala ekonomifunktionen söker vi nu en erfaren koncernekonom. Du kommer att driva och medverka i projekt samt koordinera processer och aktiviteter inom koncernekonomi samt vara den interna specialisten gällande redovisning i en central roll. Du kommer att rapportera till koncernens CFO och har din arbetsplats i centrala Stockholm.

Referensnummer

BBKE14

Sista ansökningsdag

2014-09-21

Treasurymedarbetare till B&B Tools

Vi söker en medarbetare till backoffice för koncernens Treasuryfunktion. Funktionen är koncerngemensam och agerar internbank för samtliga dotterbolag och hanterar koncernens behov relaterade till likviditet, finansiering och finansiell riskhantering såsom hantering av utländsk valuta. Du kommer att få ett ansvar för backoffice som tillsammans med frontoffice sköter den löpande driften av koncernens internbank. Då funktionen är under uppbyggnad kommer du också att bli involverad i olika projekt och över tiden ha dialog med både interna och externa parter gällande cash managementfrågor. Du kommer att rapportera till Group Treasurer och placeringen är i centrala Stockholm.

Referensnummer

BBT14

Ekonomichef till ExB Media & Marketing

Vi söker nu en driven ekonomichef med humor som trivs att vara en del av ett positivt team i ett extremt relationsorienterat företag. Vi söker dig som uppskattar ordning och reda och som gärna vill skapa en tydlighet runt ekonomi. Företaget är i en expansionsfas som du tycker att det är spännande att vara med på. Du kommer att rapportera till VD och sitta i mycket trevliga lokaler i Wenner-Gren Center.

Referensnummer

Exb14

Rekryteringskonsult till Meritmind, Stockholm

Meritmind fortsätter att växa och vi stärker nu upp vår rekryteringsorganisation för att möta en ökad efterfrågan från våra kunder. Som rekryteringskonsult på Meritmind kommer du att tillsammans med kompetenta kollegor ansvara för och genomföra rekryteringsuppdrag åt våra välkända kunder. Detta innebär att bearbeta marknaden, etablera och fördjupa relationer med kunder samt genomföra affärer där du arbetar mot egen budget. Du kommer att delta i hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, kandidatpresentationer till att använda psykologiska analysverktyg och färdighetstester.

Referensnummer

REKSTHLM14

Sista ansökningsdag

2014-09-28

Konsulter med erfarenhet inom treasury till Meritmind, Stockholm

Har du bestämt dig för att söka nya utmaningar till hösten? Vill du få större användning för din sociala personlighet och din förmåga att snabbt sätta dig in i komplicerade situationer? Våra kunder söker i allt större utsträckning konsulter med erfarenhet inom treasury och därför söker Meritmind dig som vill arbeta som  konsult hos oss och som kan bistå våra kunder i seniora konsultuppdrag med till exempel back office/middle office/front office, leasing, riskhantering, compliance eller cash management. 

Referensnummer

TREAUG14